การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณข้อความในทวิตเตอร์กับราคาหุ้นในกลุ่มธนาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิศร ประธงชัย, ธนิสร พิสิษฐ์ธนพัต, ชนม์ธนัช สุทธแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน, สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโลกปัจจุบันการลงทุนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี มั่งคั่งและยั่งยืนอีกประการหนึ่งการลงทุนยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าและมั่นคงแข็งแรงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเราก็คง

หลายคนอาจจะเคยลงทุนในหุ้นตามคนอื่นเพียงเพราะไม่มั่นใจกับราคาในตลาดหุ้นที่ควรซื้อในเเเต่ละครั้งว่าราคานั้นเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ ถ้าเทียบกับเวลาเเละราคาที่ขึ้นลงตลอดในขณะนั้นซึ่งที่ผู้จัดทำจะทำก็คือการวิเคราะห์เเนวโน้มราคาหุ้น โดยเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นคล้ายกันในอดีตมาเป็น Dataset พร้อมนำวิธีการใช้ NLP (Natural language processing) มาปรับใช้เพื่อเพิ่มความเเม่นยำเเละประสิทธิภาพให้สูงขึ้นตามลำดับการTrainในเเต่ละครั้ง หากเพิ่มการ Train ให้มากขึ้นก็จะส่งผลทำให้ความมีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่สูงขึ้นตามจำนวนครั้งที่เราทำการเทรนเพื่อสอนโปรแกรม