ผลิตภัณฑ์กำจัดไกลโฟเซตในผลไม้ด้วยซิลิกาจากการแตกเซลล์ของไดอะตอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร สุทธิการ, กีรตี กียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาล เพราะเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหาร ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมัน และยังช่วยทำให้ระบบการย่อย ระบบการขับถ่ายทำงานได้อย่างปกติอีกด้วย นอกจากนี้ผักและผลไม้บางชนิดยังมีสารพิเศษที่ช่วยทำหน้าที่คล้ายยาป้องกันและรักษาโรคบางชนิด แต่ในผลไม้นั้นก็ให้ผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน เพราะในผลไม้ส่วนใหญ่จะมีสารเคมีที่มาจากยาปราบศัตรูพืชตกค้างอยู่นั่นได้แก่ ไกลโฟเซตเป็นต้น

ไดอะตอม เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวจัดอยู่ในอาณาจักรโครมาลวีโอลาตา มีประโยชน์หลายประการต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นอาหารของปลา หอย สัตว์น้ำต่างๆ มนุษย์นำไดอะตอมมาใช้ขัดโลหะ ใช้เป็นฉนวนของเตาไฟ เครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมต่างๆ ไดอะตอมสามารถพบได้ในแหล่งน้ำทั่วไป ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม โครงสร้างของไดอะตอมประกอบด้วยซิลิกาที่ซึ่งมีประโยชน์ในการกำจัดโลหะหนัก รวมถึง ไกลโฟเซตด้วย ดั้งนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะทำการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Navicula sp. ซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดของไดอะตอมเพื่อนำมาทำการแตกเซลล์ให้ได้ซิลิกาสำหรับการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดสารไกลโฟเซตในผลไม้ต่อไป