การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาของการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบสาบเสือระหว่างสารสกัดธรรมดาและสารสกัดในรูปแคปซูลนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนวีย์ ชำนาญเวชกิจ, ภูริช ภู่จินดานนท์, ไรวินท์​ พาหุโชติ​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราทราบกันดีว่าหากหกล้มหรือประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นมีบาดแผลเล็กน้อยหรือมากจนต้องเย็บแผล หรือรับการผ่าตัด หรือการมีบาดแผลจากการผ่าตัดด้วยสาเหตุอื่น เช่น ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าท้องกระเพาะอาหารทะลุ ผ่าท้องคลอดบุตร ซึ่งถ้าดูแลไม่ดีทำให้เกิดแผลติดเชื้อตามมาหากเกิดการติดเชื้อจากแผลผ่าตัดแล้วอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ลุกลาม จนติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ทำให้ต้องเสียเวลาในการดูแลรักษา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักของการติดเชื้อเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณแผลได้แก่ เชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus Aureus) เชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas Aeruginosa) แบคทีเรียเหล่านี้ทำให้แผลหายช้า ทำให้เกิดแผลติดเชื้อและโรคอื่น ๆอีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบัน แบคทีเรียมีการปรับตัวให้ต้านยาปฏิชีวนะแต่ก็ยังมีสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทำให้แบคทีเรียยากที่จะปรับตัวต่อต้านสมุนไพรจากสาเหตุดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ โดยการนำใบสาบเสือมาสกัดเพื่อยับยังแบคทีเรียกลุ่มสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus Aureus) และทางคณะได้นำสารจำพวกนาโนมาทำปฏิกิริยาเพื่อควบคุมการออกฤทธิ์ยาให้มีฤทธิ์ที่ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปพัฒนาให้เกินประโยชน์ทางด้านการแพทย์ต่อไปได้