การศึกษาผลของ Plant Exosome ที่ได้จากดอกอัญชันกระตุ้นการโครงสร้างเคราตินในกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคผมบางในระยะเริ่มต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รังสิมันต์ วิระพรสวรรค์, สิรวิชญ์ จิตตสัจจะ, กิตติพศ หวังปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุลินทิพย์ พุทธวงศ์, วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีคนที่ผมร่วง หัวล้านเป็นจำนวนมาก(1ใน3ของผู้ชาย) และเนื่องจากปัญหานี้คนจำนวนหนึ่งเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิต และแม้ว่าปัจจุบันอาจมีวิธีเเก้ต่างๆเช่น ปลูกผม รับประทานยาต่างๆ เเต่มีราคาในการทำที่แพง กลุ่มของพวกเราเล็งเห็นปัญหานี้จึงริเริ่มที่จะคิดทำเซรั่มที่สามารถเเก้ปัญหานี้ได้โดยทำจาก plant exosome โครงงานกลุ่มของพวกเราเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมเป็นพืชจึงมีความปลอดภัยกว่าวิธีอื่นๆ กลุ่มของพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเเก้ปัญหานี้ได้