การศึกษาการสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นเจลที่กักเก็บความเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปมิศา พานกุหลาบ, นครินทร์ ขุนสนิท, ปัญญาพร เจริญงามวงศ์วาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล ทดทะศรี, วรรณนภา ธุววิทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพคติน

การจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเพกตินที่สกัดได้ในการเพิ่มความหนืดและการยืดระยะเวลาในการกักเก็บความเย็นของเจลประคบเย็นที่ไม่มีเพคติน (2) เพื่อพัฒนาเจลประคบเย็นให้มีระยะเวลาในการกักเก็บความเย็นได้นานขึ้น การดำเนินงานโดยนำเปลือกกล้วยมาล้างทำความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำไปปั่นให้ละเอียด เติม95% เอทานอล ในอัตราส่วน 1:1 (w/v) เพื่อกำจัดสารที่ละลายได้ในเอทานอล โดยนำไปต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง บีบเอาเอทานอลออก ล้างเปลือกด้วยน้ำสะอาดและบีบเอาน้ำออก โดยล้างซ้ำ 2 ครั้ง นำตะกอนที่ผ่านการล้างมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนแห้ง แล้วชั่งน้ำหนัก นำเปลือกกล้วยแห้งที่เตรียมไว้ลงในบีกเกอร์ 50 กรัม เติมน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:12 (w/v) ปรับpH ด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่ pH 2 นำไปสกัดในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วนำเปลือกที่ได้ไปเติมน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:12 (w/v) ปรับpH ด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่ pH 2 นำไปสกัดอีกครั้ง กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วนำสารละลายที่ได้ทั้งสองครั้งมารวมกัน ทำการตกตะกอนเพคตินโดยเติม 95% เอทานอล ในอัตราส่วนสารละลายต่อเอทานอล 1:1 (v/v) ใช้แท่งแก้วผสมแรงๆ ให้เข้ากัน จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 ชั่วโมง และนำไปกรองด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ พร้อมทั้งล้างตะกอนเพคตินที่ได้ด้วย 95% เอทานอล จำนวน 3 ครั้ง และล้างตะกอนเพคตินด้วยอะซิโตนความเข้มข้น 50% จำนวน 3 ครั้ง นำตะกอนเพคตินที่ได้อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นำไปบดให้เป็นผง จากนั้นนำตะกอนเพคตินที่ได้ไปพัฒนาต่อเป็นเจลประคบเย็น เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระยะเวลาในการกักเก็บความเย็น