การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปากโดยใช้สมุนไพรไทยและไซลิทอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณชญา ใยไหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ จันทิวาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขิง ใบสะระแหน่ สมอไทยรสฝาด รากชะเอมเทศ ใบฝรั่ง และโป๊ยกั๊ก เป็นสมุนไพรที่มีส่วนในการลดแบคทีเรียในกลิ่นปาก ลดการอักเสบในช่องปาก แก้อาการร้อนใน แก้อาการคอแห้ง และไอ ทำให้เหมาะที่จะนำมาทำสเปรย์ระงับกลิ่นปาก ทั้งยังสมุนไพรที่สามารถหาได้ในประเทศไทย มีราคาไม่แพง รวมทั้งไซลิทอล ซึ่งเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ ใช้ให้ความหวานเพื่อใช้ทดแทนน้ำตาล สามารถพบได้ทั่วไปในผักผลไม้หลายชนิด มีการใช้เพื่อป้องกันฟันผุ ดังนั้น ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทดลองทำผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปากจากสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นปากโดยใช้สมุนไพรไทย