การศึกษาอาการหมดสติของร่างกายโดยการหาอัตราการสังเคราะห์โปรตีนผ่านกระบวนการหาความเข้มข้นของยูเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ทรรศน์ ศรีปินใจ, รุจิกาญจน์ สุวรรณ์, ภัทรพร เหมมะรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายฝน ซุ่นขวัญ, กมลฑิพย์ ประเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีพฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อนเเละการรับประทานอาหารของประชากร มีค่าเฉลี่ยชั่วโมงของเเต่ละวันที่น้อยลง โดยเฉพาะในช่วงอายุที่เข้าสู่วัยทำงานที่ต้องใช้พลังงานมากหรือแม้กระทั่งในช่วงวัยรุ่นซึ่งอาจจะมีการเรียนและกิจกรรมที่ค่อนข้างหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนอนหลับพักผ่อน รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่เพิ่มขึ้น จึงอาจจะทำให้เกิดอาการวูบ หรือภาวะหมดสติ เนื่องจากร่างกายได้รับพลังงาน เกลือเเร่ และการนอนหลับพักผ่อนที่น้อยกว่าปกติ จึงทำให้มีการทดลองเกี่ยวกับการขนส่งอาหารของโปรตีนที่อาจส่งผลทำให้เกิดอาการวูบ หรือภาวะหมดสติ ซึ่งทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อนและการรับประทานอาหารของประชากรในแต่ละวัน

ผู้พัฒนาจึงได้ทดลองหาความเข้มข้นของยูเรีย เพื่อหาการขนส่งสารอาหารของโปรตีนในร่างกายต่อการเกิดอาการวูบ หรือภาวะหมดสติ ทำให้ทราบถึงระดับพลังงานเเละการนอนหลับพักผ่อนที่ใช้ในแต่ละวันเเตกต่างจากระดับปกติมากน้อยเพียงใด