การศึกษาอาการหมดสติของร่างกายโดยการหาอัตราการสังเคราะห์โปรตีนผ่านกระบวนการหาความเข้มข้นของยูเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ทรรศน์ ศรีปินใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลฑิพย์ ประเทศ, สายฝน ซุ่นขวัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีพฤติกรรมการนอนเเละการรับประทานอาหารของประชากร มีค่าเฉลี่ยชั่วโมงของเเต่ละวันที่น้อยลงโดยเฉพาะในช่วงอายุที่เข้าสู่วัยทำงานที่ต้องใช้พลังงานมากหรือแม้กระทั่งในวัยรุ่นที่มีการเรียนการสอนที่หนักทำให้ต้องมีการนอนและการรับประทานอาหารที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดอาการหมดสติเนื่องจากร่างกายได้รับพลังงานและการนอนที่น้อยกว่าปกติ จึงทำให้มีการคิดค้นการขนส่งสารอาหารของโปรตีนที่มีผลต่อการแสดงอาการหมดสติ ซึ่งทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารของประชากรในแต่ละวัน

ผู้พัฒนาจึงได้ทดลองหาความเข้มข้นของยูเรีย เพื่อหาการขนส่งสารอาหารของโปรตีนที่ร่างกายใช้ต่อการแสดงอาการหมดสติ ทำให้ทราบถึงระดับพลังงานเเละการนอนที่ใช้ในแต่ละวันของร่างกาย