การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะละกอ เปลือกมังคุด และเปลือกส้มโอ ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินัดดา วิชัยโย, ชัยชาญ จำนรรจ์สิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พริกเป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคพืชหลายชนิด โดยโรคที่เป็นปัญหามากที่สุดในการผลิตพริกของเกษตรกร คือโรคแอนแทรคโนส​ (Anthracnose)​ โดยมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. ซึ่งสามารถเข้าทำลายต้นพริกได้ทุกระยะ โดยอาการเริ่มต้น จะเกิดแผลที่มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆฉ่ำน้ำ บริเวณภายในแผลมีน้ำตาล​ ​และเริ่มขยายออกเป็นวงกลมหรือวงรี​ซ้อนกันเป็นชั้นๆ​ สามารถทำลาย เนื้อเยื่อผิวของ​ต้น ใบ ดอก และผลของพริก โดยเฉพาะอาการเป็นโรคที่ผล จะทำให้สูญเสียผลผลิตมาก อีกทั้ง เชื้อราของโรคแอนแทรคโนส มีรายงานการ ดื้อยา ต่อสารเคมีบางกลุ่ม ทำให็การกำจัดโรคด้วยสารเคมีในบางกรณีใช้ไม่ได้ผล ดั้งนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนำสารแทนนิล (Tannin, Tannic acid) ซึ่งเป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารประกอบโพลีฟีนอล สารประกอบเคมีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่พบในพืช ผัก และผลไม้ มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติในการตกตะกอนโปรตีน อีกทั้งยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในพืชและสัตว์ได้หลายชนิด มาใช้ในการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum spp. ที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก​ โดยทางผู้วิจัยจะทำการสกัดสารสกัดแทนนินที่ความเข้มข้น 10ppm 50ppm 100ppm โดยใช้ เอทานอล 95% จากเปลือกผลไม้ที่มีแทนนิน คือ เปลือกมะละกอ เปลือกมังคุด และเปลือกส้มโอ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการบริโภคได้​ แต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้