การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากใบโพธิ์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรชนก สิมาพันธ์, แพรวิภา ทองปรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในประเทศอินเดียและภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยมีการนำใบโพธิ์มาช่วยในการสมานแผล อีกทั้งในใบโพธิ์ยังมีสารจำพวก flavonids, terpenoids,tannis,phenols และ sterols ทางผู้พัฒนาจึงมีความสนใจในการที่จะสกัดสารในใบโพธิ์ออกมา และทำการศึกษาในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์