เข็มขัดชูชีพระบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญิศา นราดิษย์, จิรพัฒน์ เทศพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเข็มขัดชูชีพระบบอัติโนมัติเมื่อผู้ใช้งานลงน้ำและต้องการใช้งานเข็มขัดชูชีพ เพียงแค่กดปุ่ม เข็มขัดชูชีพจะทำงาน

เมื่อผู้ใช้งานอยู่ในน้ำ เข็มขัดชูชีพระบบอัตโนมัติจะทำงานเมื่อกดปุ่มที่ถูกปิดด้วยฝาปิดอยู่ ภายในปุ่มมีเชือกที่คล้องกับฝาปิดของถุงแก๊สชั้นนอกแต่ละถุง เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม เชือกจะกระตุกฝาปิดของถุงแก๊สทุกถุงโดยอาศัยหลักของแรงตึงเชือก(เชือกที่คล้องฝาแต่ละฝาจะเป็นเชือกเส้นเดียวกัน) หลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านฝาที่ปิดถุงแก๊ส พบกับถุงชั้นใน ลักษณะของถุงชั้นในจะมีระบบการทำงานแบบวาล์ว หมายความว่าวาล์วเปิดเมื่อแรงดันภายนอกน้อยกว่าด้านใน แต่วาล์วปิดเมื่อแรงดันภายในมากกว่าภายนอก ผู้จัดทำนำมาประยุกต์ใช้กับการไหลของน้ำเข้าสู่ถุงแก๊สชั้นใน เมื่อน้ำทำปฏิกิริยากับสารจะได้แก๊ส จึงทำให้ถุงแก๊สพอง สามารถลอยตัวในน้ำได้