การทดสอบประสิทธิภาพสีย้อมผมจาก Dopamine

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา สินธุโทวงศ์, ดลชนก ศรีเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผม (Hair) คือ ขนที่งอกปกคลุมศีรษะ ช่วยเสริมความงามแก่ใบหน้า สามารถจัดและตัดแต่ง ได้ตามความพอใจของเจ้าของผม จะมีลักษณะภายนอกต่างกัน เช่น ผมเหยียดตรง ผมหยักศก ผมสีด้า ผมสีน้ำตาล เป็นต้น ผมขาวหรือผมหงอกเกิดจากการที่ผมไม่มีเม็ดสีผมและรากผมไม่ผลิต เอนไซม์ไทโรซิเนส ( Tyroinase) หรือเม็ดสีลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมและยับยั้งได้ หรือผมหงอกเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ เกิดจากความเครียด อายุ พันธุกรรม รวมทั้งโรคบางชนิด เช่น โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังตุ่มคัน โรคหอบหืด การขาดสารอาหารบาง ชนิด หรือเส้นผมปกติที่ได้รับมลภาวะสารพิษต่าง ๆ หรือเกิดจากการรับประทานอาหารหรือยาบาง ชนิด ปัจจุบันจะมีวิธีการแก้ไขผมหงอกหรือผมขาวหลายชนิด โดยใช้ผลิตภัณฑ์สีย้อมผมเปลี่ยนสี ผมและยาย้อมผมที่ใช้ปกปิดผมหงอกหรือผมขาว สีที่นิยมกันมากคือสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลอ่อน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ย้อมผมมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบและ ประเภทที่ใช้สารธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบ จะช่วยให้สีติดผมได้เร็วและติดทนนานท้าให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังและหนังศีรษะได้ ประเภทผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ ปลอดภัยใช้ได้บ่อยครั้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบในปัจจุบันจะผลิตหลายรูปแบบ เช่น ครีมย้อมผม ยาย้อมผม เจลย้อมผม สเปรย์ย้อมผม ชอล์กย้อมผม มัสคาร่าป้ายโคนผม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เมื่อใช้ย้อมผมจะติดสีผมหงอกได้ดีและได้สีตามต้องการ ถ้าสระผมด้วยยาสระผมจะท้าให้สีลอก หลุดจากเส้นผมได้ง่ายจึงต้องย้อมผมบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและหนัง ศีรษะ ส่วนครีมครีมย้อมผมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบเมื่อใช้แล้วจะมีปลอดภัยและ ทำให้ติดสีของผมหงอกชนิดกึ่งถาวร

ในปัจจุบันนี้ สินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามมีมากมายหลายรูปแบบ อีกทั้งยังแยกบำรุงเฉพาะจุดและเฉพาะเรื่องที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งสีย้อมผมเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก โดยตามท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์สีย้อมผมมีขายกันอย่างแพร่หลายยี่ห้อ ทางผู้ศึกษาจึงสนใจการทำสีย้อมผมโดย ทางผู้ศึกษาจึงได้นำ dopamine ที่ไม่เป็นอันตรายต่อศรีษะเพื่อทำสีย้อมผม และหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำสีย้อมผม