การเปรีบเทียบประสิทธิภาพของพื้นรองเท้าจากกากที่เหลือใช้จากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ นาคปาน, เปมิกา แซ่อึ่ง, กุลวดี อาจไพรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัสวดี มณี, อนุชิต วิเชียรชม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้การผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกถือว่าผลิตได้เยอะมาก มากเกินกับความต้องการในการนำไปใช้ ซึ่งทำให้ยางธรรมชาติมีราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยาง โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพื้นรองจากกากที่เหลือใช้จากธรรมชาติ จัดทำขึ้นจะช่วยเพิ่มปริมาณในการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังสามารถนำกากที่เหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ทางกลุ่มจึงทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้ยางมีความแข็งแรง ทนต่อแรงดึง มีน้ำหนักเบา ไม่ดูดซับน้ำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับการผลิตเป็นพื้นรองเท้า ขั้นตอนการผลิตคือ เริ่มจากการเตรียมสารเคมีเพื่อนำไปผสมกับน้ำยางธรรมชาติ เพื่อให้น้ำยางธรรมชาติมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ต่อมาได้เตรียมกากที่เหลือใช้จากธรรมชาติได้แก่ กากชา กากสาคู และกากกาแฟ โดยใช้อัตราส่วนความเข้มข้นที่ 10,20,30 และ 40 phr ที่ได้มาจากการคำนวณนำมาผสมกับน้ำยางที่เตรียมไว้ จากนั้นเราจึงนำไปอบและนำยางที่อบแล้วนำมาทดสอบ จากการทดสอบพบว่าในอัตราส่วนความเข้มข้นที่ 10 phr ที่ผสมด้วยกากกาแฟ เหมาะสมในการนำไปทำเป็นพื้นรองเท้า เนื่องจากมีความทนทานต่อแรงดึงได้มาก และมีความสามารถในการดูดซับน้ำได้น้อย ดังนั้นเราจึงนำอัตราส่วนนี้ไปใช้ในการผลิตเป็นพื้นรองเท้า