เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วารียา ใจอ้อม, ดลนภา อินทะจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญัตติพงศ์ ไชตะมาตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์นี้จัดทำึ้นเพื่อคำนึงถึงผลกระทบระบบนิเวศในน้ำที่เน่าเสียให้กลับมาเป็นน้ำที่มีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นตัวโครงงานนี้มหลายความสามารถในการดำเนินงานมีการชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์เก็บใส่เเบตเตอร์รี่เพื่อนำไปใช้อย่างอื่นได้ การวัดค่าออกซิเจนในน้ำ เพื่อให้เรารู้ว่าในน้ำนี้มีระบบนิเวศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้นำเครื่องของเราลงไปใช้ได้ เครื่องนี้ประหยัดพลังงานเพราะทำงานด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ จัดทำขึ้นเพื่ออยากให้ระบบนิเวศในน้ำตามหมู่บ้านหรือแหล่งอุตสาหกรรมมีระบบที่ดีไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นมากเกินไป