ผจญภันในกาแลคซี่x

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวัฒน์ เหลือแดง, แทนธรรม โออินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ถนอมผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเล่นเกมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเกมสามารถคลายเครียดได้อีกทั้งคณะผู้จัดทำเป็นคนชอบเล่นเกมจึงอยากจะสร้างเกม space shooter ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม unity