ที่วางจานพร้อมกระถางต้นไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวลัญช์ ง๊ะสมัน, พิมพ์นิภา เผือกสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บ่อยครั้งที่เวลาล้างจานแล้วผึ่งให้แห้ง มักจะมีน้ำหยดลงมา บางครั้งก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ระเหยไปเองหรือบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งรอยเปื้อนบนโต๊ะ หรือทำให้เกิดความอับชื้น พวกเราจึงนำปัญหานี้มาประยุกต์ทีวางจานกับกระถางต้นไม้โดยที่ที่วางจานชนิดนี้สามารถนำมาปลูกต้นไม้ได้โดยการใช้สอยประโยชน์จากน้ำที่ไหลลงมาตามจานที่ยังไม่แห้ง กระบวนการทำงาน เมื่อน้ำหยดลงมาจากจานก็จะตกลงสู่ถาดรอง และจะถูกดูดซึมผ่านเส้นใยมะพร้าว ให้รากดอกไม้ที่ถูกปลูกอยู่ในก้อนดินปลูก (Clay pellets) นำไปใช้หล่อเลี้ยงลำต้นต่อไป