พัฒนาแผ่นรองรองเท้าจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานสำหรับใช้ในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณห์วรา มีสัตย์ธรรม, ปาณิสรา อิงคภาคย์, ชัญญานุช อ่อนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิศตา มาตรา มาตรา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงการอธิบายถึงการพัฒนาวัสดุโพลีเมอร์ EVA และ/หรือ Non-Woven ผสมกับสารสกัดจากเปลือกมังคุด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นรองเท้าที่สวมใส่ที่บ้านสําหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้คือการเสนอทางเลือกแทนผ้าพันแผลผ้ากอซแบบดั้งเดิม

เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานประโยชน์ที่ได้

  1. การนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาใช้กับแผ่นรองรองเท้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยป้องกันและรักษาแผลติดเชื้อ คุณสมบัติตามธรรมชาติของสารสกัดจากเปลือกมังคุดอาจนําไปสู่การรักษาบาดแผลและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแนวโน้มที่จะรักษาแผลได้ช้าลงและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ

  2. แผลพุพองที่ออกแบบมาเพื่อสวมใส่เป็นรองเท้าเป็นทางออกที่สะดวกและสะดวกสบายสําหรับผู้ป่วยที่จะสวมใส่ที่บ้าน สิ่งนี้สามารถนําไปสู่กระบวนการบําบัดที่ราบรื่นสําหรับผู้ป่วยรวมทั้งส่งเสริมการเคลื่อนไหว

  3. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  4. โครงการนี้มุ่งสร้างผลกระทบในวงกว้างโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ การดูแลบาดแผลที่ดีขึ้นส่งผลดีต่อระบบการดูแลสุขภาพโดยรวม