การศึกษาระบบยกขนสินค้าที่ใช้ในการยกและขนสินค้าโดยที่สูญเสียกำลังที่น้อยที่สุดจากรูปแบบการจัดวางของแพนเค้ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ตุลยสุข, ศิรวิทย์ ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แพนเค้ก ( Pancakes ) เป็นขนมแผ่นที่มีรูปร่างแบน ทำมาจากแป้งนวดเปียก (Batter) ซึ่งและไปทอดด้วยน้ำมัน หรือเนยให้สุกในกระทะ และนำแพนเค้กหลังทอดมาซ้อนชั้นกันเรื่อยๆ และในร้านอาหารจำเป็นต้องมีการจัดเรียงชั้นของแพนเค้กใหม่โดยให้แพนเค้กเรียงขนาดจากใหญ่ไปเล็กเพื่อความสวยงาม ผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการจัดเรียงสิ่งของที่มีลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อศึกษาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดในการจัดเรียงสิ่งของเป็นจำนวน n ชั้น นำไปสู่ระบบยกขนสินค้าที่ใช้ในการยกและขนสินค้าโดยที่สูญเสียกำลังที่น้อยที่สุด