การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิกในเมล็ดมะขาม และเปลือกมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้อยมุก พงษ์ประเสริฐ, สวภัทร ไชยช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ กับสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ เช่น แอนโธไซยานิน เบตาแคโรทีน แคโรทีนอยด์ และฟินอลิก เป็นต้น สารต้านอนุมูลอิสระพบได้ในผักและผลไม้ต่างๆ และมะขามจัดเป็นผลไม้ที่มีอยู่เฉพาะท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหาร ทำให้จังหวัดมุกดาหารเป็นแหล่งกำเนิดมะขามหวานพันธุ์ดีที่มีชื่อเสียง อีกทั้งมะขามเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกายด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสด้วยวิตามินซี และช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัย จัดว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดี และยังมีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรคอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติทางยาบางส่วนเกิดจากสารประกอบฟีนอลิกซึ่งพบมากในเมล็ดมะขาม และเปลือกของมะขาม เช่น มีคุณสมบัติในการขับเสมหะ เป็นต้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดมะขาม และเปลือกมะขาม เพื่อให้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในด้านความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ