อุปกรณ์แจ้งเตือนให้ห่างกัน 2 เมตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญาพร ขวัญยาใจ, บัณฑิตา แท่นพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีปัญหาโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้ทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 คือ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” หรือCOVID-19 (ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช.")

ปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับโควิด-19 ยังไม่มีการเผยแพร่วิธีการรักษา แต่มีการเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 โดยมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 คือการเว้นระยะห่างโดยการลดกิจกรรมทางสังคม (Social Distancing) หรือ เว้นระยะห่างจากผู้คนประมาณ 1 - 2 เมตร จะช่วยลดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เป็นวงกว้างได้ถึง 60% ดังนั้น ในระยะนี้ควรรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่น ลดการติดต่อพบปะ หรือหากิจกรรมอื่นๆ ทำโดยไม่ต้องเสี่ยงพาตนเองออกไปนอกสถานที่ ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดและป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อ แต่ถึงจะมีวิธีการป้องกันให้ผู้คนเว้นระยะห่าง แต่ก็ยังมีผู้คนติดโรคโควิด-19 เนื่องจากการประมาณด้วยสายตาไม่สามารถบอกได้ว่าผู้คนอยู่ห่างกัน 1 – 2 เมตร ทำให้มีความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น และในปัจจุบันมีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต , ความปลอดภัยต่างๆ , ความบันเทิง , หรือในการหาข้อมูลต่างๆ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีเรานี้ถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิต เพราะมีความแม่นยำมากกว่าตาเปล่าของมนุษย์ และในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ระบบเซ็นเซอร์ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบา และความแม่นยำในการทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์ที่แจ้งเตือนระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ได้อย่างแม่นยำ มากกว่าวิธีการเว้นระยะห่างโดยการคาดคะเน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19

จากข้อมูลดังกล่าว จึงทำให้ผู้ศึกษาเกิดแนวคิดที่จะนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ โดยกาเขียนโปรแกรมคำสั่งในบอร์ดArduinoMEGA2560R3เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค7-segmentลำโพงแจ้ง เตือน และโมดูลเสียง พร้อมติดไว้ที่ข้อมือเพื่อแจ้งเตือนให้บุคคลอยู่ห่างกันในระยะ 2 เมตร และสามารถนำงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้