ศึกษาสารในปาล์มน้ำมันที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนสิชา สุทธิรักษ์, กัลยา อภิรัตนกุล, โชษิตา พรมขวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารีรัตน์ แก้วพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงผิวพรรณให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวิธีทีที่แต่ละคนเลือกใช้ก็แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน ซึ่งน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ใช้เป็น moisturizer อุดมไปด้วยวิตามินอี ช่วยบำรุงผิวพรรณ ให้ดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดี และประโยชน์ของน้ำมันปาล์มคือมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันผิว มีวิตามิน D, E และ K ช่วยสร้างเยื้อหุ้มเซลล์ผิวใหม่

ทางกลุ่มของพวกเราจึงสนใจทำการศึกษาสารในปาล์มน้ำมันที่ส่งผลการบำรุงผิวพรรณ