สารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาการเป็นตะคริว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัษฎายุธ ด้วงทอง, ปิยภรณ์ เจือกโว้น, พรชนก ศรีนุ่นชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิมลฑา จันทร์นุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาเหตุของการจมน้ำส่วนใหญ่มาจากการที่เราเป็นตะคริว โดยตะคริว คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อหดเกร็ง จนเกิดเป็นก้อนแข็ง ส่งผลให้เกิดอาการปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ ตะคริวจะเกิดฉับพลันและอยู่เพียงครู่เดียวแล้วจะทุเลาไปเอง แต่ถ้าเรามีสิ่งที่ช่วยให้เราหายจากการเป็นตะคริวได้เร็วขึ้น ทำให้อัตราการจมน้ำของคนลดน้อยลง และผู้ช่วยเหลือจะช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำได้ง่ายขึ้น ซึ่งทางกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ เราจึงมีแนวคิดในการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่มีสรรพคุณที่ช่วยในการคลายตัวของกล้ามเนื้อนำมาผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือทำให้สมุนไพรชนิดนั้นออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้น