ศิลปะจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวนัจมีย์ สือแม, อุลฟา สาและลาโละ, นินูร์สอาดะห์ หะยีแวสามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นูซีรา สะแม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดารุสสาลาม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีน้ำที่เอาไว้ใช้ในงานศิลปะ แต่จะเน้นไปทางการเพ้นท์ผ้าด้วย เพราะส่วนใหญ่การเพ้นท์ผ้าจะใช้สีอะคริลิกเนื่องจากสีอะคริลิกมีความทนมากกว่าสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ทั่วไปแต่สีอะคริลิกมีสารเคมีและเป็นสีที่ราคาค่อนข้างสูง เราเลยจะปรับเป็นสีจากธรรมชาติ​เพื่อให้คนแพ้สารเคมีในสีสามารถ​ใช้ได้และอาจจะใช้ต้นทุนต่ำมากกว่า