แว่นตาตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวา มามะ, กูมูฮัยมิน ลอมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัสรี ชีวโรจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดารุสสาลาม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลายครั้งเรามักเจอคนตาบอดเดินทางไปไหนมาไหนกับคนนำทางที่เป็นคนในครอบครัว เพื่อน และผู้ให้บริการต่างๆในที่สาธารณะ หรืออาจจะเดินทางด้วยการใช้ไม้เท้าเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่เดินว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ แต่ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นประโยชน์ได้ไม่มากพอในการดำเนินชีวิตของพวกเขา เพราะถ้าหากในที่สาธารณะ พวกเขายังต้องเจอกับกับดักทางเท้า เช่น หลุมซากกระเบื้องที่ชำรุดเสียหายที่ไม่ได้รับการบำรุงซ่อมแซมหรือมีน้ำขัง เหยียบทีน้ำกระเด็นเลอะเทอะขาไปหมด กระเบื้องปุ่มสีเหลืองตามทางเท้าที่ทำหน้าที่คอยบอกว่ากำลังเดินไปในเส้นทางไหน แต่ทว่า…ในปัจจุบันเบรลล์บล็อคที่คนตาบอดเจอกลับไม่สามารถนำทางให้ได้ หนำซ้ำยังพาพวกเขาไปเจอกับอันตรายในรูปแบบเสาไฟฟ้า ขอบสะพานลอย ซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกเขาเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงคิดค้นและอยากนำเสนอโครงการที่มีชื่อว่า แว่นตาตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับคนตาบอด โดยสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้จะช่วย cancer สิ่งกีดขวางต่างๆในการเดินทางตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเพื่อความปลอดภัย เมื่อพบสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานจะแจ้งเตือนออกมาเป็นระบบเสียงในระยะที่เหมาะสม (คล้ายๆกับระบบcancerเมื่อถอยรถยนต์) และยังนำความสะดวกสบายให้แก่ผู้พิการทางสายตาคือ ไม่ต้องพกไม้เท้าให้ยุ่งยากหรือลำบาก เพราะบางครั้งพวกเขาต้องการถือสัมภาระอื่นๆ ผู้คนเหล่านี้จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง และในอนาคตเอาจจะมีแผนการพัฒนานวัตกรรมนี้ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถบอกทิศทางในการเดินทางของผู้ใช้งานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อีกด้วย