อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังที่ผลิตจากพลาสติกโพลีโพรไพลีนและผ้าแคนวาส เพื่อป้องกันอาการปวดหลังของโรคออฟฟิศซินโดรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณปพร พรมชู, ณัฐธยาน์ กิตติวรรณโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังที่ผลิตจากพลาสติกโพลีโพรไพลีนและผ้าแคนวาส เพื่อป้องกันอาการปวดหลังของโรคออฟฟิศซินโดรม ( Back Support that make of Polypropylene plastic and Canvas to prevent back pain from Office Syndrome) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังแบบเดิมที่มีอยู่ตามท้องตลาด โดยพัฒนาโครงสร้างของอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังให้มีความเหมาะสมกับสรีระร่างกายของมนุษย์มากขึ้น และใช้วัสดุในการทำโครงสร้างของอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังเป็นพลาสติกพอลิโพรไพลีน (Polypropylene) เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมาก แข็งแรงทนทาน ทนต่อสารเคมีหลายชนิด และอากาศสามารถซึมผ่านได้ดี ทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังไม่รู้สึกอึดอัด การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง จะสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังโดยทดลองใช้ในผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรมจำนวน 50 คน รวมไปถึงการทำแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อควรปรับปรุงเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังให้เหมาะสมกับผู้บริโภค