ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อสัตว์จากพืชผลิตจากโปรตีนถั่วเหลืองและแป้งสาลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อณันดา ถือพุทธ, สิริธนา แสงผล, ปานปั้น เล้าสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิกานต์ อุดมชโลทร, ศิวัฒ ไทยอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เน้นการบริโภคมังสวิรัติเป็นครั้งคราว หรือที่เรียกกลุ่มมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ยึดติดกับการกินแบบใดแบบหนึ่ง แต่จะเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์บางมื้อ โดยยึดถือความสะดวกสบายและง่ายในการใช้ชีวิตเป็นหลัก เนื่องจากการบริโภคอาหารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จึงมีแนวทางในการคิดค้นอาหารที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป โดยอาหารที่เลือกมานั้นคือ ลูกชิ้นซึ่งเป็นอาหารที่นิยมรับประทานและพบเห็นได้ตามตลาดทั่วไป ซึ่งวัตถุดิบที่เลือกใช้คือ โปรตีนถั่วเหลือง เห็ดหอม และกลูเตนจากแป้งสาลี มาทำเป็นลูกชิ้นเนื้อเทียม ที่มีรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัสเหมือนจริง ซึ่งอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งปริมาณ ส่วนผสมและอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยการใช้หลักการวัดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกมา จึงมีแนวคิดในการเลือกทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้น เพื่อลดปัญหาราคาเนื้อสัตว์ที่สูงเนื่องจากปัญหาการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ต้นทุนที่สูง การแก้ปัญหาให้กับผู้ที่แพ้โปรตีนสัตว์ ผู้ที่บริโภคแบบวีแกน ลดปัญหาเรื่องสุขภาพหรือโรคต่างๆ และพัฒนาลูกชิ้นเนื้อสัตว์จากพืช เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น