การประดิษฐ์การ์ดคอจากยางพาราและเศษยางเหลือใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชภูษณ สุวรรณโน, ณัฐชนน สอิ้งทอง, กฤติน ดำเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณคอจนกระดูกคอหักจนถึงแก่ชีวิตและอุปกรณ์ที่ป้องกันการได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณคอนั้นคือการ์ดคอ แต่การ์ดคอหาได้ยากและมีราคาแพงตามท้องตลาด เราจึงต้องการประดิษฐ์การ์ดคอเพื่อลดอันตรายจากการได้รับกระทบกระเทือนบริเวณคอจนบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตของผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนท้องถนนด้วยยางพาราและเศษยางเหลือใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตการ์ดคอและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับแรงกระเเทกบริเวณคอได้ดียิ่งขึ้น