เครื่องนับเหรียญด้วยKIDBRIGHT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟานีล นนทรีย์, ธนดล อินทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผานิดา แลหมัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็เครื่องนับเหรียญที่สามารถแยกเหรียญให้ แบ่งออกมาเป็นแต่ละชนิดได้ และใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการผ่านของเหรียญ และนำไปประมวลผลด้วยKIDBRIGHTแล้วจึงจะแสดงค่าออกมาเป็นจำนวนมูลค่าของเหรียญทั้งหมด