ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือผสมสารสกัดแทนนินจากใบผักแพวในการยับยั้งแบคทีเรีย staphylococcus aureus และ escherichia coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส พงษ์จันทร์, กัญญาณัฐ โพธิดก, กัญญาณี สุขสบาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ ภูพวก, ชลาธร วิเชียรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์