ศึกษาประสิทธิภาพของกรดไฮโดรคลอลิคที่ความเข้มข้นต่างกันในการสกัดสารอินนูลินจากรากหญ้าเจ้าชู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาธรณ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์, ชิญานี บุนนาค, กอปรกนก ล่องลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มประชากรวัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน และหนึ่งในวิธีการที่ประชากรเหล่านั้นเลือกใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองคือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับการออกกำลังกาย ในปัจจุบันนี้มีอาหารเสริมหลากหลายประเภทวางขายในท้องตลาด และในกลุ่มอาหารเสริมเหล่านั้น คณะผู้จัดทำได้สนใจเส้นใยอาหารชนิดหนึ่ง คือ อินูลิน (Inulin) ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ จัดเป็นเส้นใยอาหารประเภทที่ละลายได้ในน้ำ ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารและไม่ให้พลังงาน แต่ถูกย่อยได้ด้วยแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ มีสมบัติเป็นพรีไบโอติกซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีส่วนช่วยในระบบขับถ่ายของร่างกาย โดยอินูลินสามารถพบได้ในพืชหลายชนิด เช่น กระเทียม แก่นตะวัน หอมใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง หญ้าเจ้าชู้ ฯลฯ

ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองสกัดสารอินูลินจากหญ้าเจ้าชู้ด้วยกระบวนการสกัดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริก เพื่อหาความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่สามารถสกัดได้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้จัดทำจะนำผงรากหญ้าเจ้าชู้มาสกัดอินูลินด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันและวัดปริมาณอินูลินโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หลังจากนั้นนำความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบเพื่อหาความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่สามารถสกัดสารอินูลินได้ดีที่สุด โดยเมื่อสกัดสารอินูลินได้แล้ว สามารถนำมาต่อยอดในเรื่องการเกษตร เป็นปุ๋ยเสริมให้กับพืชนอกเหนือจากปุ๋ยหลักซึ่งประกอบไปด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม