เรื่อง ชิประบุตำแหน่งป้องกันการสูญหายของหนังสือในหอสมุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐิกา ชูประดิษฐ์, เพียรชอบ สุปรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันห้องสมุดอาจไม่เป็นที่นิยมสำหรับบุคคลทั่วไปมากนัก แต่ถึงกระนั้นห้องสมุดก็มีความสำคัญและมีคุณค่ามาก เนื่องจากเป็นแหล่งเก็บทรัพย์สินทางปัญญาที่ทรงคุณค่า และเป็นรูปธรรมจับต้องได้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งหาความรู้สำคัญแหล่งหนึ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ใฝ่เรียนรู้

แต่ยังอย่างนั้นหนังสืออันทรงคุณค่าของห้องสมุดสาธารณะที่ใครก็สามารถจับมาอ่านมาหาความรู้ได้ ก็มิได้ปลอดภัยอยู่ในห้องสมุดเสมอ จากการสอบถามจากบรรณารักษ์ห้องสมุดทำให้ทางคณะผู้จัดทำทราบว่า มีหนังสือที่ไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนให้ยืมในห้องสมุดสูญหายหลายเล่มทุกปี ทั้งที่การลงทะเบียนยืมหนังสือก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร แสดงให้เห็นถึงนิสัยมีมักง่ายของผู้คนที่หยิบเอาหนังสือไปเป็นของตัวเองโดยไม่ได้ยืม ทางคณะผู้จัดทำได้ยินถึงปัญหานี้ของทางหอสมุดโรงเรียน จึงได้คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาขึ้นมา คือการติดชิประบุตำแหน่งลงไปที่หนังสือทุกเล่ม

ด้วยเหตุนี้จึงได้นำไปสู่แนวทางในการทำโครงงานครั้งนี้ เพื่อปกป้องหนังสืออันเป็นทรัพย์สินของส่วนรวม ทางคณะผู้จัดทำไม่อาจเมินเฉยได้หากมีรายงานการพบหนังสือหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้แก้ปัญหาหรือหาแนวทางป้องกันอะไรได้เลย