เอนไซม์ปาเปนจากสารสกัดมะละกอเพื่อยับยั้งในปฏิกิริยาสีน้ำตาลที่เกิดจากผักและผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุจีภรณ์ สมบูรณ์, ชนชนก ท่าสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาศ เภรีฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งปฎิกิริยาสีน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์ปาเปนจากสารสกัดเเต่ละส่วนมะละกอ โดยนำเอนไซม์ปาเปนไปทดสอบกับ กล้วย เเอปเปิล เเละมะม่วง