ราวตากผ้าอัติโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พศิน บัวบาน, จิรวัฒน์ สมิทธิ์เยาวกุล สมิทธิ์เยาวกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ เอียดชะตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ทำงานประจำนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับบ้านเท่าที่ควร ซึ่งการทำความสะอาดที่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นโดยการทำความสะอาดนี้จำเป็นต้องใช้แสงแดดในการทำให้ผ้าแห้งและกำจัดเชื้อแบคทีเรีย แต่ในบางฤดูหรือบางเวลา อาจจะมีฝนตกได้ ซึ่งเราอาจจะทำงานอยู่และไม่สามารถไปเก็บผ้าที่ตากอยู่ได้ เป็นเหตุให้ผ้าที่ตากไว้กลางแจ้งไม่แห้ง มีกลิ่นอับ และยังทำให้มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เราจึงนำปัญหานี้ไปแก้ไขโดยการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ราวตากผ้าอัตโนมัติ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยป้องกันฝนในเวลาที่ฝนตก ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่มีเวลามาเก็บผ้า และทำให้การตากผ้ามีความต่อเนื่องมากขึ้น