อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ขนาดใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรฎ์อัยมี่ย์ คอลออาแซ, นูรยันนะห์ เจ๊ะสอเหาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมิกา ทองสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน “ อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ขนาดใหญ่ “ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ 1)เพื่อสร้างอุปกรณ์เก็บผลไม้ขนาดใหญ่ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตัวนี้ โดยการออกแบบอุปกรณ์เก็บผลไม้ที่สามารถปรับความยาวอุปกรณ์ตามความสูงของผลไม้ที่ต้องการเก็บและสามารถตัดกิ่งผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งหลักการในการตัดกิ่งผลไม้จะอาศัยการดึงเชือกในการตัดกิ่ง ผลการประดิษฐ์พบว่าเสาทำมาจากท่อเหล็กกลมทำให้อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน สามารถปรับความยาวตามความสูงของต้นผลไม้ได้ เนื่องจากนำหลักการทำงานของเก้าอี้หมุนมาใช้ และสามารถตัดกิ่งผลไม้ได้เนื่องจากมีการเชื่อมกรรไกรตัดกิ่งที่มีความคมมากที่สามารถตัดก้านผลไม้ขนาดใหญ่ได้ และผลไม้ที่ตัดได้ตกลงในตะกร้าที่รองรับไว้