พัฒนาเบาะลดแรงกดทับและลดความชื้นจากกากกาแฟสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา ท่าจอหอ, มินทร์ปรียา บุญสิริเกียรติ, ศศิธร ใจหมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์, เดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น พบว่าผู้สูงอายุมักเจ็บป่วยได้ง่ายและส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเตียง จนส่งผลให้เกิดแผลกดทับ ซึ่งอาการแผลกดทับมีสาเหตุสำคัญมาจากขาดการเคลื่อนไหว เช่น นอนติดเตียงตลอดเวลาอีกทั้งผิวหนังที่เสียดสีกับเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนจะเกิดแผลกดทับได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่ผิวอับชื้น จึงเกิดการคิดค้นเบาะลดแรงกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาอาการแผลกดทับและชะลอแผลกดทับที่จะเกิดขึ้นใหม่ แต่มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้นเบาะลดแรงกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงด้วยกลไกที่เกี่ยวข้องกับแรงลม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเบาะลดแรงกดทับเพื่อลดปัญหาที่ญาติผู้ป่วยต้องคอยพลิกตัวผู้ป่วยทุกๆ 2 ชั่วโมง และอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลกดทับคือความชื้น เพราะเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้นำกากกาแฟซึ่งมีคุณสมบัติช่วยดูดซับความชื้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำเบาะลดแรงกดทับ