การศึกษาการสกัดสารคิวตินจากใบตองเพื่อผลิตสเปรย์สะท้อนน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร ไทยลำภู, พงศ์พณิช กิตติธรรมจริยา, ไชยภพ ฟองสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา สัตยาทร, อรรถพล พลอยมีค่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นทางเลือกอันดับๆต้นในการช่วยป้องกันโควิด-19 และลดความเสี่ยงในการติดโรค ยังสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม ส่งผลให้หน้ากากอนามัยเกิดการขาดแคลน และมีผู้หันมาใช้หน้ากากผ้าเพิ่มมากขึ้น หน้ากากผ้าทีใช้ป้องกันโควิด-19 แบ่งชนิดของผ้าออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าฝ้ายดิบ ผ้านาโน ผ้ายืด และผ้าสาลู โดยผ้าแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพแตกต่างกันไป แต่หน้ากากผ้าก็ยังไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ 100 % เนื่องจากหน้ากากผ้าทั่วไปมีรูที่ใหญ่กว่าหน้ากากอนามัยและเมื่อเวลามีสารคัดหลั่ง(น้ำลาย น้ำมูก)ที่มาจากภายนอก มาตกลงบนเนื้อผ้าสารคัดหลั่งเหล่านั้นจะสามารถซึมผ่านลงไปในหน้ากากได้ และมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าใบตองมีสารคิวติน ที่มีความสามารถในการสะท้อนน้ำได้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องการสกัดสารคิวตินจากใบตองเพื่อผลิตสเปรย์สะท้อนน้ำ

ในงานวิจัยการศึกษาการสกัดสารคิวตินจากใบตองเพื่อผลิตสเปรย์สะท้อนน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสารคิวตินที่สกัดได้จากใบตองมาใช้ในการผลิตสเปรย์สะท้อนน้ำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนน้ำของหน้ากากผ้า โดยขั้นตอนในการผลิตสเปรย์สะท้อนน้ำจากการสกัดสารคิวตินในใบตองมีดังนี้ คือ 1. ขั้นตอนในการสกัดคิวตินจากใบตอง 2. การพ่นสารลงบนผ้า และ 3.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ด้วยวิธีเปรียบเทียบโดยการจับเวลาในการซึมผ่านของน้ำและทดสอบประสิทธิภาพการสะท้อนน้ำหลังการซัก(จำนวนครั้ง) ของผ้าทั้ง 5 ชนิด