ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายเคลือบด้วยไคโตซาน และซิลิกา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรเศรษฐ์ โชคสุภนัย, นายสิทธิภาย์ ราชสมบัติ, ศิวัช โชติช่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“แบคทีเรีย”เป็นเซลล์ประเภทหนึ่ง ประกอบขึ้นจากโดเมนขนาดใหญ่ของจุลชีพที่เป็นโพรแคริโอตแบคทีเรีย มีรูปร่างที่หลากหลาย ตั้งแต่ทรงกลมไปจนถึงแบบแท่งและแบบเกลียว แบคทีเรียเป็นหนึ่งในรูปแบบแรกๆ ของชีวิตที่ปรากฏขึ้นบนโลก และพบได้ในแทบทุกที่ ทั้งในบ้าน บนท้องถนน ในห้องทำงาน ในอาหาร หรือแม้แต่ในร่างกายของเราเอง ซึ่งแบคทีเรียบางชนิดอาจมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในขณะที่แบคทีเรียบางชนิดก็อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ในประเทศไทยหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีสภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้านั้นเกิดเหงื่อไคล คราบเปื้อน หรือรอยต่างๆบนเสื้อผ้าที่อาจสาเหตุมาจากแบคทีเรียและฝุ่นต่างๆได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ซักออกไปได้ค่อนข้างยาก ทำให้เสื้อผ้าเหล่านั้นเกิดคราบที่สะสมฝังแน่นและอาจทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ที่สวมใส่นั้นดูไม่ดีได้

จากข้อมูลข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้นทำให้พบว่าแบคทีเรียนั้นเป็นปัญหาค่อนข้างมากและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆคน ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาการยับยั้งการเกิดแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยไคโตซาน และซิลิกา เนื่องจากเป็นสารที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ(Hydrophobic)และมีคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียได้