อุปกรณ์กำจัดความชื้นและกลิ่นอับในหมวกกันน็อค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา จันคำ, ชยากร ธรรมศิริ, อภิญญา ดีวรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันต้องพบเจอแบททีเรียและเชื้อราอยู่เสมอไม่ว่าจะในอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ในครัว ห้องน้ำ เสื้อผ้า ต่างก็มีโอกาสที่เชื้อราจะก่อตัวขึ้นได้ และแม้แต่ในหมวกกันน็อคที่มีไว้ป้องกันอุบัติเหตุ ก็มีโอกาสที่เชื้อราจะเข้ามาเจริญเติบโตสร้างความเสียหายให้แก่สุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะได้เช่นกัน ด้วยปัจจัยทางด้าน ความชื้น และอากาศของประเทศไทยเป็นแบบร้อนชื้น ทำให้สภาพอากาศเอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบททีเรียยิ่งนัก ประกอบกับ หมวกกันน็อค ออกแบบมาในลักษณะเซฟตี้ รัดกุม ไม่ว่าจะเป็นแบบ ครึ่งใบ เต็มใบ แม้จะมีรูระบายอากาศแต่ก็อาจไม่เพียงพอ และด้วยหมวกกันน็อคที่ประกอบไปด้วย วัสดุที่ทำจากผ้า เช่น เบาะนวมหุ้มภายใน ที่มีหน้าที่ในการสร้างความนิ่มนวลขณะสวมใส่ เมื่อเจอกับเหงื่อ ก็จะเกิดการอับชื้นขึ้น หากไม่มีการป้องกันหรือขจัด ความอับชื้นที่สะสมอยู่ภายในหมวกกันน็อคออกไป เชื้อราก็จะเจริญเติบโตและสร้างปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้น และอาการคันหนังศีรษะ รังแค อย่างแน่นอน จากคุณสมบัตินาโนซิงค์ออกไซด์และความสำคัญของคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์ ที่มีลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียดสีขาว เป็นสารที่ใช้ยับยั้งแบคทีเรีย (Anti-bacteria ) ไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกายและมีคุณสมบัติในการฆ่าแบคทีเรียและยังช่วยป้องกันและยับยั้งการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย เป็นตัวยาในการต้านแบคทีเรีย และยังสามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B รวมทั้งระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรียได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เณศรา แก้วคง (2557) ได้ทำการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์และศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนฝ้าย พบว่า นาโนซิงค์ออกไซด์นี้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดี นอกจากนี้ยังนำหลอดรังสียูวีรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สั้นช่วงต่อจากแสงสีม่วง แสงยูวีรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นรังสีที่เกิดขึ้นจากการเผาไอปรอทที่มีความดันต่ำในหลอดแก้ว ประโยชน์ของหลอดยูวีรังสีอัลตราไวโอเลตคือช่วยในการเร่งปฎิกิริยาเคมีด้วยแสงและการฆ่าเชื้อแบททีเรียได้ดี ดังนั้นโครงงานนี้จึงนำคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซค์ที่ช่วยในการฆ่าเชื้อแบททีเรียและยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเซื้อแบททีเรีย และนำหลอดยูวีรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีคุณสมบัติในการเร่งปฎิกิริยาของสารนาโนซิงค์ออกไซค์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น