การเพิ่มประสิทธิภาพขยะRDF

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตน์ พิทักษ์, ธฤต ชนะภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญา เกื้อกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำขยะมูลฝอยนำมาทำเป็นแท่งพลัง RDF ที่เติมกลีเซอรีนเพื่อช่วยประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของ RDF