แผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจากหญ้าแห้วหมูและว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกานต์ เคี่ยงคำผง, ราชัน บุตรโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าแห้วหมู คือยาตามตำรับยาไทยที่มีคุณสมบัติในการใช้บำบัดรักษาโรค ส่วนที่มักจะนำมาปรุงคือคือส่วนของต้นและใบ หญ้าแห้วหมูแห้วหมูมักพบตามทุ่งนา หรือที่รกร้าง มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว ลดอาการอักเสบ ช่วยห้ามเลือด ทำให้แผลสมานกันได้ดี แผลแห้งและหายเร็ว ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณของเป็นยาฆ่าเชื้อ สมานแผล ห้ามเลือด ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อให้เจริญเติบโต ทำให้แผลหายเร็วขึ้น ว่านหางจระเข้สามารถนำมาใช้รักษาแผลธรรมดา แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลที่เกิดจากการฉายรังสี ลดอาการอักเสบ ฆ่าเชื้อโรค ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำหญ้าแห้วหมูและว่านหางจระเข้มาทดลองฤทธิ์ที่มีต่อการห้ามเลือด และพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลไฮโดรเจล