แผ่นซับสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากชานอ้อยผสมกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ เพชรราชา, ภูเบศ ลิ้มวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นดูดซับสารปิโตรเลียมไฮโดนคาร์บอนที่ผลิตจากพลาสติกโพรลิโพรพิลีนที่มีขายในท้องตลาดตอนนี้นั้นมีต้นทุนและราคาสูง จึงมีแนวคิดที่จะนำวัสดุจากธรรมชาติคือ ชานอ้อยและกาบมะพร้าว มาใช้ในการผลิตแผ่นซับสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในแหล่งน้ำ