การสร้างเทียนหอมไล่ยุงที่ใส่สารสกัดกัญชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎาภรณ์ สิงห์คุ้ม, นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ, นราวิชญ์ กรวยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุง (Mosquito) เป็นแมลงขนาดเล็กชิ้นหนึ่งที่อาศัยดูดเจาะกินเลือดมนุษย์และสัตว์เป็นอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญและโรคทั้งโรคทั่วไป เช่น มีไข้ ปวดศรีษะ และโรคที่อันตราย เช่น โรคผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ และโรคไข้เลือดออกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยรายงานจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในไทยจำนวนกว่า 100,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆปี

ในปัจจุบันมีการลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโรคไข้เลือดออก โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ช่วยในการไล่ยุงออกไปจากพื้นที่ที่วางไว้ โดยในบัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป เช่น ยาจุดกันยุง สเปรย์กันยุง สารทาป้องกันยุง เป็นต้น แต่ในผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเหล่านี้ก็มีข้อเสีย เช่น เมื่อสัมผัสบริเวณผิวหนังอาจจะเกิดอาการระคายเคือง มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย และบางผลิตภัณฑ์มีกลิ่นเหม็น ไม่เป็นที่ชอบของผู้บริโภค แต่มีผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิหนึ่งที่ไม่มีข้อเสียเหล่านี้ คือ เทียนหอมไล่ยุง ซึ่งสามารถใช่ไล่ยุงได้ และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย รูปร่างดี และมีกลิ่นหอมที่เป็นที่ชอบของผู้บริโภค

กัญชา (Cannabis) เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ใช้ในทางการแพทย์ แม้ยังไม่ได้มีการปล่อยกัญชาเสรีในประเทศไทย กัญชายังมีส่วนช่วยในการช่วยลดความเครียด ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และสามารถสกัดเป็นน้ำมันกัญชา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่ก็ควรคำนึงถึงการใช้งาน โดยไม่ให้สาร THC ในกัญชามากกว่า 0.2 % เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ทางผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเทียนหอมไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มสารสกัดจากกัญชา เพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย