โปรแกรมการคำนวณในการสร้างเขื่อนกั้นสึนามิจาก Machine learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษิณ แก้ววงษา, ธีรภัทร พิพัฒน์บุณยารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาเหว่า พรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สึนามิเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศหนึ่งที่เกิดสึนามิมากที่สุด แต่ถึงกระนั้นประเทศไทยก็เคยเกิดสึกนามิมาแล้ว ณ ปี 2547 ซึ่งสึนามิในครั้งนั้นส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้ตัวหลักสูตรของประเทศไทยมีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคลื่นไป เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคลื่นมากขึ้น ซึ่งคลื่นนั้นมีหลายชนิด แต่ในที่นี้เราพูดถึงคลื่นน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดคลื่นสึนามิ โดยคลื่นสึนามิเป็นคลื่นน้ำตื้น เนื่องจากสึนามิส่วนใหญ่มักเกิดจาก แผ่นดินไหวใต้ทะเลอันเนื่องมาจากแผ่นเปลือกโลก มีการเคลื่นตัวเกิดรอยเลื่อนทำให้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงตรงบริเวณจุดโฟกัสของการเคลื่อนที่และแรงนี้ก็ส่งต่อไปสู่น้ำทะเล ทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำ และระยะแรกในน้ำทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะความยาวช่วงคลื่นมากและเมื่อคลื่นเข้าสู่ทะเลน้ำตื้น คลื่นจะมีความยาวช่วงคลื่นที่ลดลง แต่ความสูงจะเพิ่มขึ้น ทำให้มีพลังงานการทำลายที่สูง

Machine learning คือ การเรียนรู้ข้อโปรแกรมด้วยตัวเอง เป็นการที่เราทำการใส่ข้อมูลหรือ dataset และใส่ผลลัพธ์ลงไปในตัวของคอมพิวเตอร์ และเราจะได้ตัวโปรแกรมออกมาจากการที่เราให้ตัวคอมพิวเตอร์ของเราทดลองโดยใช้เหตุการณ์ต่างๆ และกำหนดข้อจำกัดลงไปทำให้ตัวคอมพิวเตอร์ต้องประมวลผลแล้วคิดออกมา ซึ่งกรณีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของ machine learning ตัวอย่างของ machine learning อย่างเช่น Supervised learning เป็น การเรียนรู้โดยมี data มาสอน กับ unsupervised learning เรียนรู้โดยไม่มี data มาสอน และอย่างสุดท้าย reinforcement learning เรียนรู้ตามสภาพแวดล้อม ซึ่ง machine learning สามารถเรียนรู้จากสถิติที่เคยเก็บบันทึกไว้ นำมาปรับปรุงโปรแกรมและได้โปรแกรมหรือผลลัพธ์ออกมา

จากข้อมูลข้าต้นทางคณะเรามีแนวคิดที่จะทำการสร้างโปรแกรมการคำนวณในการสร้างเขื่อนกั้นสึนามิจาก Machine learning เพื่อนำมาศึกษาและเป็นแนวทางการศึกษาการสร้างเขื่อนกั้นสึนามิ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและต้องการนำไปเป็นแนวทางในอนาคต