ยางกัดจากยางพารากลิ่นน้ำนมข้าวหอมมะลิสำหรับเด็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐทิชา สารีสาย, วิชญาพร พัดสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำโครงงานได้จัดทำโครงงานเรื่องยางกัดจากยางพารากลิ่นน้ำนมข้าวหอมมะลิสำหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างยางกัดจากยางพาราสำหรับเด็กช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 12 เดือน

โดยมีเเผนการดำเนินงานดังนี้

1.หาเเหล่งน้ำยางพาราคุณภาพที่สามารถนำเข้าปากเด็กอย่างไม่เกิดอันตรายเเละตรวจสอบคุณภาพน้ำยางพารา

2.ออกเเบบรูปทรงของยางกัดขนาดความหนาความบางความเหมาะสมในการใช้งานเเละไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก

3.นำยางพาราไปขึ้นรูปโดยไม่ใช้พิมพ์เเต่ใช้เครื่อง Latex 3D Printing

4.นำยางกัดที่ขึ้นรูปมาฆ่าเชื้อในการฉายรังสีเเกรมมา

5.ตรวจสอบคุณภาพยางกัดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

6.ต่อยอดในการนำสารเคลือบกลิ่นยางกัดกลิ่นน้ำนมข้าวหอมมะลิ