วิธีการสะท้อนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าให้น้อยที่สุดที่จะสามารถสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีขนาดแต่ละด้านเท่ากับสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า4รูปเรียงติดกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา ปรีชา, อัญชัญ องค์ศรีตระกูล, ณภัทร ประธาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภา จันทร์เมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้ค้นหาเจอเกมที่มีชื่อว่า Folding Blocks และมีความสนใจในรูปแบบการพับโดยยึดแกนสมมาตรของรูป แต่จากในเกมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วทางคณะผู้จัดทำคิดว่ามีรูปแบบการเล่นที่ง่ายเกินไปเนื่องจากรูปที่ใช้พับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสมมาตรใด ๆ คณะผู้จัดทำได้หารูปอย่างง่ายที่มีการสะท้อนของรูปที่ไม่ใช่แนวตั้งฉากหรือแนวนอน รูปนั้นคือรูปสามเหลี่ยม