การเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลาสติกที่ใช้เป็นตัวประสานในการทำแผ่นประกอบจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิณี เลิศธนาภรณ์, อภิชยาลักษณ์ ชนะชัยธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง, โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลาสติกที่ใช้เป็นตัวประสานในการทำแผ่นประกอบจากฟางข้าว เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมระหว่างฟางข้าวและพลาสติกชนิด PP ในอัตราส่วนต่าง ๆ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประสาน 2 ชนิด คือ พลาสติกชนิด PP และยูเรีย - ฟอร์มัลดีไฮด์ โดยใช้ฟางข้าวแห้งปั่นผสมพลาสติกชนิด PP ซึ่งได้จากขวดนมในอัตราส่วนของพลาสติกต่อฟางข้าวเป็น 30 : 70, 40 : 60 และ 50 : 50 ตามลำดับ และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพส่วนผสมระหว่างฟางข้าวกับพลาสติกชนิด PP และฟางข้าวกับยูเรีย - ฟอร์มัลดีไฮด์ โดยการนำฟางข้าวไปปั่นให้เส้นใยมีขนาดเล็กจากนั้นนำพลาสติกมาผสมตามอัตราส่วนที่กำหนด นำไปขึ้นรูปโดยวิธีอัดร้อนด้วยเครื่องอัดไม้ด้วยความร้อน ยี่ห้อ Burkle รุ่น LA-64 ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ความดัน 150 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และใช้เวลาหน่วง 10 นาที โดยชิ้นงานมีขนาด 35x35 เซนติเมตร ซึ่งทั้งสองการทดลองได้วัดความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำ การพองตัว มอดูลัสยืดหยุ่น มอดูลัสแตกร้าว และแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า เครื่องมือที่ใช้วัด ได้แก่ เกจวัดความหนา ยี่ห้อ Mitutoyo รุ่น 2050S เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ยี่ห้อ Mitutoyo รุ่น 505-673 ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ Memmert รุ่น UF55 เครื่องทดสอบแรงกด และเครื่องทดสอบค่าแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ยี่ห้อ Wolpert ผลการทดลองประสิทธิภาพของส่วนผสมระหว่างฟางข้าวกับพลาสติก PP และฟางข้าวกับยูเรีย - ฟอร์มัลดีไฮด์ พบว่า ส่วนผสมระหว่างฟางข้าวกับพลาสติก PP ในอัตราส่วน 50 : 50 ได้ผลดีที่สุดโดยมีเปอร์เซนต์การดูดซับน้ำ 7.07% เปอร์เซนต์การพองตัว 0.992% ความต้านทานแรงอัด (LOAD) 0.2736 กิโลนิวตัน มอดูลัสยืดหยุ่น 11.9067 เมกกะปาสคาล มอดูลัสแตกร้าว 805.6333 เมกกะปาสคาล และแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (IB) มากที่สุดคือ 0.400 นิวตันต่อตารางเมตร