การขยายพันธุ์ต้นเทพทาโรCinnamomum porretum(Roxb.) Kosterm. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติภณ ทองมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขยายพันธุ์เทพทาโรโดยใช้เมล็ดจากธรรมชาตินั้น เมื่อนำไปปลูกจะใช้ระยะเวลานานให้ผลผลิตช้าและนอกจากนั้นต้นเทพทาโรเป็นพืชสมุนไพรที่หายากในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้พืชสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและมีจำนวนมากขึ้น

พืชในธรรมชาติแต่ละชนิดจะมีกระบวนการผลิตสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ฮอร์โมนพืช ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเตบโตของพืช ฮอร์โมนพืชกลุ่มไซโตไคนินเป็นสารที่ช่วยการแตกหน่อ การเจริญของปลายยอดซึ่งในธรรมชาตืสามารถพบได้ในส่วนต่างๆของพืช เช่น น้ำมะพร้าว เอ็นโดรเสปิร์มของข้าวโพดหวาน เป็นต้น

ผู้จัดทำมีความสนใจในการนำวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาเพื่อขยายพันธุ์ต้นเทพทาโร เนื่องจากต้นเทพทาโรเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนน้อยมาก รวมไปถึงมีจำนวนน้อยมากในประเทศไทยเช่นกัน เนื้อไม้มีกลิ่นหอม นิยมนำมาแกะสลัก ทำของใช้ ของตกแต่งบ้าน เศษไม้ที่เหลือจากการแกะสลักใช้สกัดน้ำมันหอมระเหย ทำน้ำมันนวด แก้ปวดเมื่อย นวดสปา หรือยาดม มีผลิตภัณฑ์จากเทพทาโรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ต้นเทพทาโรเหมาะกับการค้า การแปรรูป และสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม และได้ใช้ข้าวโพดอ่อน ที่มีอยู่ตามท้องตลาด หาง่าย ราคาถูกและทดลองใช้น้ำมะพร้าว ซึ่งสามารถที่จะนำมาประยุกต์ทดลองในการทำอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเทพทาโร ผู้จัดทำจึงได้ทำการค้นคว้าและวิจัยทดลองทำโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา