การศึกษาสารสกัดจากว่านหางจระเข้ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรัมภา ทับเนียม, ธนภรณ์ แจ่มมา, ชญาดา สุขรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานการศึกษาสารสกัดจากว่านหางจระเข้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการแผลกดทับ ได้แนวคิดมาจากการศึกษาคุณสมบัติในการรักษาของว่านหางจระเข้ จึงเกิดความสนคุณสมบัติในการรักษาอาการแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียง จึงเกิดแนวคิดที่จะทำโครงงานนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสารสกัดจากว่านหางจระเข้

เพื่อสกัดสารจากว่านหางจระเข้เพื่อนำมาผลิตเป็นตัวยาในการช่วยให้อาการแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงมีอาการดีขึ้น