การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิวจากสารสกัดแบคทีริโอซิน (Brevibacillus laterosporus SA14) เพื่อพัฒนาเป็นพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์จากเซลลูโลสแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี รัตนพันธุ์, เพชรลดา รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาสิวเป็นปัญหาที่พบมากในวัยรุ่นทั่วไป เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไขมันของรูขุมขนที่ผิวหนัง ระบบฮอร์โมน กลุ่มแบคทีเรีย และปัญหาสิวเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ง่าย แต่รักษาหายได้ยาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในการรักษา ทั้งเป็นยารักษาสิวตามร้านขายยาทั่วไป หรือยาปฏิชีวนะทั้งการฉีด การกิน หรือการใช้ภายนอก ซึ่งเมื่อใช้ยาเหล่านี้แล้วต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นประจำ จะทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมา อาทิเช่น ผิวเกิดอาการดื้อยา ผิวขาดน้ำ ทำให้ผิวแห้ง เป็นผลมาจากาการใช้ยาข้างต้น เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อรักษาความสะอาด อาจมีการใช้แผ่นฟิล์มสังเคราะห์ที่ใช้ในการปิดสิว ซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะสูง จากงานวิจัยการสกัดโปรตีนจากแบคทีเรีย (Brevibacillus laterosporus SA14) คือสารสกัดแบคทีริโอซิน มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อก่อสิว Propionibacterium acnes รวมทั้งกลุ่มแบคทีเรียชนิดอื่นที่อยู่บนผิวหนัง เช่น Staphylococcus aureus และ Staphylococcus Epidermidis คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหา และได้คิดค้นพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดแบคทีริโอซินที่เหมาะสมในการกำจัดเชื้อก่อสิว Propionibacterium acnes และเพื่อพัฒนาต่อยอดขึ้นรูปไปเป็นพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์ที่ใช้ในการปิดเพื่อรักษาสิว ซึ่งทำมาจากเซลลูโลสแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ที่ใช้ในการปิดสิว ซึ่งเป็นแผ่นเซลลูโลสระดับนาโนเมตร มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาความชื้น ทำให้ผิวไม่แห้งจากการระเหยของน้ำที่เป็นปกติ ปลอดจากการติดเชื้อ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์จากเซลลูโลสแบคทีเรียที่ได้ผลิตขึ้นมา อาทิเช่น ทดสอบการอุ้มน้ำ และการทำบริสุทธิ์ของเซลลูโลสแบคทีเรีย ให้เหมาะสมในการนำมาทำเป็นพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์ในการใช้ปิดสิว