อาหารเช้าซีเรียลจากแป้งกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อลงกรณ์ แซ่จิว, ไมตรี แซ่ลี, รังสิมันตุ์ คำตื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วย เป็นผลไม้ที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถหารับประทานได้ทั้งปี สามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทย รับประทานง่ายและมีรสชาติที่ดี ราคาถูก สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวาน โดยกล้วยที่ผู้คนนิยมรับประทานเป็นกล้วยสุก ซึ่งมีรสหวานอร่อย แต่กล้วยดิบ แข็งและมีรสฝาด ไม่อร่อยทำให้ไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนทั่วไป ผู้จัดทำเห็นว่า กล้วยดิบ นอกจากจะมีรสชาติที่ไม่ค่อยอร่อยแล้ว ยังมีราคาถูก ทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่ค่อยมีกำไร นอกจากนั้น หากจะรอให้กล้วยสุกต้องใช้เวลานาน และการเก็บรักษากล้วยนั้นไม่สามารถเก็บได้นาน ผู้จัดทำจึงต้องการหาวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยดิบและสามารถเก็บรักษาได้นาน พบว่าการผลิตแป้งกล้วยจากกล้วยดิบนั้นสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารและสามารถเก็บได้นาน นอกจากนั้นแป้งจากกล้วยยังมีคุณค่าทางอาหารสูง ผู้จัดทำจึงคิดว่า ถ้านำแป้งกล้วยไปแปรรูปเป็นอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก เพราะอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อสำคัญ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแป้งกล้วยด้วย ดังนั้น ผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำโครงงาน อาหารเช้าซีเรียลจากแป้งกล้วย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กล้วยดิบและสามารแก้ปัญหากล้วยล้นตลาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตแป้งกล้วย และปริมาณสารอาหารในแป้งกล้วยและอัตราส่วนของแป้งกล้วยต่อแป้งสาลีที่ใช้ทำซีเรียลได้เหมาะสมที่สุด